Organizatorzy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki 
Szpital Chirurgii Urazowej 
w Piekarach Śląskich