Program

Piątek 22.11.2019

      11:00        Rejestracja uczestników

11:45–12:00   Przywitanie i otwarcie sympozjum – prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogdan Koczy

12:00–12:30   Historia sekcji osteosyntezy PTOiTr oraz wykład wprowadzający – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Niedźwiedzki

 

12:30–14:50 Sesja I

Prowadzący: Karol Szyluk, Andrzej Jasiński, Leopold Pleva 

12:30–12:50   Zależność pomiędzy jakością kości a typem złamania końca bliższego kości ramiennej na podstawie analizy zdjęć rentgenowskich – K. Szyluk, A. Koczy-Baron, K. Jasiński

12:50–13:10   Osteosynthesis of humerus fractures – comparison between plate and nail, complications – R. Madeja, L. Pleva, L. Bialy

13:10–13:40   Leczenie złamań bliższego końca kości ramiennej jako problem decyzyjny – aktualne poglądy i doświadczenia własne – A. Kosim

13:40–14:00   Złamania dalszego końca kości ramiennej – doświadczenia własne – R. Kołodziej, M. Patyra

14:00–14:20   Typy stabilizacji dalszego końca kości ramiennej – rozważania biomechaniczne na podstawie prac eksperymentalnych i rozwiązań numerycznych – P. Piekarczyk

14:20–14:50   Dyskusja

14:50–15:10   Przerwa na kawę

 

15:10–17:00   Sesja II

Prowadzący: Andrzej Jasiński, Karol Szyluk, Tomasz Bielecki 

15:10–15:30   Błędy i powikłania w leczeniu złamań bliższego końca kości łokciowej – P. Piekarczyk

15:30–15:50   Złamania głowy kości promieniowej – M. Patyra, R. Kołodziej

15:50–16:10   Complications of treatment of distal radius fractures – L. Bialy, L. Pleva, R. Madeja

16:10–16:30   Wyniki leczenia złamań głowy kości promieniowej – P. Piekarczyk

16:30–17:00   Dyskusja 

17:00–17:20   Przerwa na kawę

 

17:20–18:30   Sesja III

Prowadzący: Michał Mielnik, Andrzej Jasiński 

17:20–17:40   Leczenie złamań dalszego końca kości udowej ze szczególnym uwzględnieniem płyt – ogólne spojrzenie na problem – P. Piekarczyk

17:40–18:00   Najczęstsze błędy w leczeniu złamań dalszego końca kości udowej – P. Piekarczyk

18:00–18:20   Powikłania w leczeniu dalszego końca kości udowej i jak sobie radzimy – P. Piekarczyk

18:20–18:40   Nasza taktyka w leczeniu złamań typu Schatzker V, VI – P. Piekarczyk

18:40–19:00   Ogólnie o leczeniu złamań bliższego końca piszczeli – P. Piekarczyk

19:00–19:20   Powikłania w leczeniu bliższego końca kości piszczelowej i jak sobie radzimy
P. Piekarczyk

19:20–19:40   Dyskusja

19:40–20:40   Walne zgromadzenie Członków Sekcji Osteosyntezy PTOiTr oraz wybory

21:00              Kolacja

 

Sobota 23.11.2019

09:00–11:10     Sesja IV

Prowadzący: Bogdan Koczy, Roman Madeja, Tomasz Sorysz

09:00–09:20    Atypical cases and complications of treatment of femoral fractures – J. Voves, L. Pleva, J. Demel

09:20–09:50    Analiza wyników leczenia operacyjnego złamań krętarzowych zespolonych śrubopłytką DHS i DCS w materiale Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich – M. Mielnik

09:50–10:20    Porównanie wyników leczenia złamań bliższej części kości udowej z zastosowaniem zespoleń PFN i DHS – G. Glazer, P. Niedziałek

10:20–10:40   Złamania okołostawowe stawu kolanowego – M. Mielnik

10:40–11:00   Trudne złamania bliższego końca kości piszczelowej – P. Piekarczyk

11:00–11:10    Dyskusja

11:10–11:30    Przerwa na kawę

 

11:30–12:50   Sesja V

Prowadzący: Michał Mielnik, Wojciech Widuchowski, Piotr Piekarczyk 

11:30–11:50    Osteosynthesis of fractures in the area of ankle and its complications – R. Litner, L. Pleva, J. Voves

11:50–12:10   Złamania typu pilon – nasze doświadczenia – R. Kołodziej, M. Patyra

12:10–12:30   Złamania typu pilon – od diagnostyki do rehabilitacji – J. Wąsik

12:30–12:50   Dyskusja

12:50   Podsumowanie i zakończenie Sympozjum